Siste nytt fra helseforskning

Stamceller er udifferensierte celler i kroppen som senere utvikler seg til spesialiserte celler avhengig av vevet de bygger opp. Disse stamcellene er også i stand til å produsere mer av sin egen celletype.

Stamceller er med deres differensierende og regenererende egenskaper effektive i medisinsk behandling. Videre ventes det store gjennombrudd i forskningen på hvordan disse unike egenskapene kan brukes i behandling av sykdommer som kreft, fødselsmisdannelser og diabetes.

Voksne stamceller kan tas ut av beinmargen, fettvevet eller fra blodet, mens embryonale stamceller kan tas fra navlestrengen. Autologe stamceller kommer fra ens egen kropp, og disse kan lagres for bruk i senere behandling.

In vitro kultur

Stamceller kan bli dyrket in vitro (i prøveglass). Stamcellekulturene blir deretter brukt i forskning der man kan studere de og deres prosesser i detalj. Dette gir innblikk i hvordan cellenes egenskaper og oppførsel kan brukes og tilrettelegges for medisinsk behandling.

Laminin

Stamceller kan ikke fungere i isolasjon og er derfor omringet av ekstracellulære proteiner. Et av disse er laminin, det mest tallrike proteinet som nå er mest kjent for den revolusjonerende bruken i cellebiologi. BioLamina tilbyr cellekulturmatriks med originale lamininer som gjør forskning på cellekultur enklere.

Stamcelleforskning for sykdommer (kreft)

At sykdommer som kreft og fødselsmisdannelser kommer av abnormal celledeling og differensiering er allmennkunnskap. Studier av disse prosessene har gitt innblikk i årsaken til disse sykdommene og gjennom videre forskning kan det utvikles nye strategier for å bekjempe sykdommene og hindre videreutvikling.

Stamceller til testing av nye medisiner

Effekten av nye medisiner kan testes på stamcellekulturer for å kartlegge sikkerheten og potensielle utfall. Selv om kunnskapen om spesielle typer celler er begrenset er det rom for bred stamcelleforskning på disse områdene.

Cellebasert terapiforskning

Et av de største problemene medisinske doktorer må håndtere er behandling av svekkede vitale organer, som lever og vev, ettersom det krever organtransplantasjon fra andre givere. Behovet for organer er langt større enn tilbudet, og inngrepet er dessuten svært risikabelt. Stamceller kan brukes som forskjellige celletyper for å erstatte skadd vev.

Stamcelleforskning kan utrette mye i fremtiden og det er sannsynligvis ikke lenge til det blir en vanlig prosedyre innenfor medisin.